Red Junglefowl ( Gallus gallus (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : ไก่ป่า 
Common Name : Red Junglefowl  
Scientific Name : Gallus gallus (Linnaeus, 1758) 
Status : Common Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun 
Date : 8 March 2015 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

รูปร่างเหมือนไก่บ้าน ตัวผู้ : มีหงอนขนาดใหญ่สีแดง สร้อยคอและขนคลุมตะโพกสีแดงเหลืองทอง หลังตอนบนสีแดงเลือดหมู หางกะลวยยาวสีเขียวเหลือบเป็นมัน ตัวเมีย : ขนาดเล็กกว่า หางสั้น ขนลำตัวสีน้ำตาล หนังหน้าสีชมพูแกมแดง 
เสียงร้อง : ตัวผู้ร้องประกาศเขตดัง "เอ้ก-อี-เอ้ก-เอ้ก" คล้ายไก่บ้าน แต่เสียงห้วนกว่า
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง ป่าไผ่ และชายป่า พบได้ทั่วไปในเขตพื้นที่อนุรักษ์ของภาคเหนือตอนล่าง 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :