Rufous-throated Partridge ( Arboricola rufogularis (Blyth, 1849) )

Select an image:

Thai Name : นกกระทาดงคอสีแสด 
Common Name : Rufous-throated Partridge  
Scientific Name : Arboricola rufogularis (Blyth, 1849) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 30 December 2013 
Photographer : Asst.Prof. Akaradet Lert-Aramsaeng 
Specification :

หัวน้ำตาล หนังรอบตาแดง คิ้วและใต้ตาสีขาว คอสีส้ม ข้างคอและกระหม่อมมีจุดดำ หลังตอนบนแกมสีเทาเล็กน้อย หลังตอนล่างสีน้ำตาลมีจุดดำ ปีกส้มแกมน้ำตาลเหลือง มีจุดดำขนาดใหญ่ที่ขนปีก อกเทาแกมน้ำเงินคล้ำ ท้องสีอ่อนกว่า ด้านข้างลำตัวมีจุดขาวและขีดสีน้ำตาลแดงกระจาย แข้งและตีนแดง ทั้งสองเพศสีสันเหมือนกัน
เสียงร้อง : แหลมสูงสองพยางค์ต่อเนื่องกันเรื่อย ๆ ดัง "ฮุ-ฮู้ ฮุ-ฮู้" หรือ "ควิ้ด-ควิ้ด"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบเขาความสูง 900 เมตรขึ้นไป บริเวณช่องเย็น และยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และยอดเขาสูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :