Grey Peacock Pheasant ( Polyplectron bicalcaratum (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกแว่นสีเทา 
Common Name : Grey Peacock Pheasant  
Scientific Name : Polyplectron bicalcaratum (Linnaeus, 1758) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 10 March 2019 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

หนังรอบตาเหลือง บางตัวสีแดงอ่อนหรือสีชมพู ขนลำตัวสีเทามีลายจุดละเอียดสีขาวแกมเหลืองกระจายหนาแน่น คอมีสีขาว ตัวผู้ : หงอนตั้งสั้น ๆ แววขนสีเขียวเหลือบม่วง ขอบขาวหรือสีเนื้อ มีเดือยอย่างน้อย 2 เดือย ตัวเมีย : แววขนขนาดเล็กกว่า ไม่เด่นชัดเท่าตัวผู้ ไม่มีเดือย
เสียงร้อง : สั่น "อ่อก-อ่อก-อ่อก" ต่อเนื่องกัน และ "กรอ-กร๋อ" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบแล้งถึงป่าดิบเขา ความสูง 320-2,300 เมตร พบบ่อยในพื้นที่ป่าด้านตะวันตก เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และมีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :