Kalij Pheasant ( Lophura leucomelanos (Latham, 1790) )

Select an image:

Thai Name : ไก่ฟ้าหลังเทา 
Common Name : Kalij Pheasant  
Scientific Name : Lophura leucomelanos (Latham, 1790) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 5 March 2014 
Photographer : Wittawat Noulin 
Specification :

ตัวผู้ ชนิดย่อย L.l.crawfurdii หงอนยาวสีดำ บริเวณท้ายทอยตั้งขึ้นเล็กน้อย ลำตัวด้านบนมีลายบั้งละเอียดมากสีขาวสลับดำ ทำให้มองเห็นเป็นสีเทา ลำตัวด้านล่างสีดำ ข้างอกและข้างลำตัวมีลายขีดสีขาว แข้งและตีนสีแดง ตัวเมีย ชนิดย่อย L.l.crawfurdii : ลำตัวด้านบนน้ำตาลคล้ำ ลำตัวด้านล่างดำมีลายเกล็ดสีขาว หางมีลายบั้งขาวดำ แข้งและตีนสีแดง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 1,600 เมตร พบบ่อยบริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือตอนล่าง เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก 
ชนิดย่อย : ในเมืองไทยพบ 2 ชนิดย่อยได้แก่ L.l.lineata ชนิดแข้งสีเทาและ L.l.crawfurdii ชนิดแข้งสีแดง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นชนิดย่อย Lophura leucomelanos crawfurdii ที่มีแข้งและตีนสีแดง แต่อาจพบชนิดที่มีลักษณะแข้งสีเทาได้ส่วนรอยต่อบริเวณป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและด้านตะวันตก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :